نامه حمایت وزیر صنعت معدن از خودروسازان داخلی در شورای رقابت پاره شد

نامه‌ی حمایتی وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان که برای شورای رقابت ارسال کرده بود توسط اعضای شورای رقابت پاره شد. محمد علی مددی عضو شورای رقابت اعلام کرد که اعضا از توصیه‌های محمد رضا نهمت زاده ناراحت شدند و نامه را پاره کردند. همراه زومیت باشید.